Welcome to ONE HEALTH

The health of humans, animals and the environment are closely linked

One Health approach brings together human, veterinary medicine and environmental sciences to achieve better public health outcomes.
Why choose us

One Health: Main topics

Епидемиология

Въпросите, свързани с коронавируса, като епидемиологията, ролята на животните и превантивните мерки, се обсъждат заедно със съответните органи и се търсят решения.

Антибиотична резистентност

Федералната служба за обществено здраве (BAG), Федералната служба за земеделие (FOAG), Федералната служба за околна среда (FOEN) и FSVO изпълняват мерките на Стратегията за антибиотична резистентност на Швейцария (StAR ). BLV отговаря за координацията на подпроекта StAR Tier .

Хранителен

BLV се занимава с патогените, пренасяни чрез храната, заедно с други органи и представители на индустрията.

Координация

Координационна група обсъжда въпроси, свързани с маймунската едра шарка.

Recent news feed

Latest news & articles